บริการด้านสินค้า: การรับบริการ

Topic

เอกสารนี้ให้ข้อมูลด้านบริการสินค้าและการซ่อม

Affected Products

All

Discussion


 1. .สำหรับข้อมูลด้านประกันสินค้า สอบถามที่ตัวแทนจำหน่ายของวิวโซนิค ฝ่ายบริการลูกค้าของวิวโซนิค ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โทร: 800-888-8583 โทรนอกสหรัฐฯ: 909-869-7976 โทรจากยุโรป: 49 (2154) 9188-0; โทรจากเอเชีย-แปซิฟิค: 886 (2) 2246-3456.

 2. เพื่อรับบริการประกัน คุณจะต้องมีเอกสารเหล่านี้


  1. เซลส์ สลิปตัวจริงลงวันที่ที่ซื้อสินค้า

  2. ชื่อผู้ซื้อ

  3. ที่อยู่สำหรับติดต่อ

  4. Serial No. ของสินค้า

  5. แจ้งรายละเอียดของปัญหา


 3. นำเอาสินค้าหรือจัดส่งสินค้าที่บรรจุหีบห่อดั่งเดิมไปยังตัวแทนจำหน่ายวิวโซนิค ศูนย์บริการต่างๆ ของวิวโซนิค หรือมาที่วิวโซนิคโดยตรง

 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทราบที่ตั้งศูนย์บริการที่ใกล้บ้านคุณที่สุด กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวิวโซนิค หรือติดต่อบริษัทวิวโซนิคโดยตรง

Article no.: 2
Last modified: 2007/3/29

Contact Us

Contact us directly if you're unable to get the answers and solutions for your ViewSonic products.

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region